Få hjälp med din energiberäkning

Är det så att du vill göra en så kallad energiberäkning? En energiberäkning handlar om att uppskatta hur effektiv en byggnad är på att hålla värme eller energi. När denna beräkning görs, så kommer den sedan att redovisas i det som kallas för en energideklaration. Att göra denna typ av beräkning, det är ett måste om du ska göra en bygglovsansökan. Du kan få hjälp med att göra denna uträkning, det hos Bygglovsbyrå. De erbjuder även tjänster så som:

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VVS ritningar

Dessutom så kan de även utföra de allra flesta dokument du behöver ha med i din bygglovsansökan.

Beräkning av energi

En energiberäkning är som sagt ett måste att göra, eftersom att du måste skicka med en energideklaration då du söker bygglov. Syftet är att kunna redovisa hur mycket energi ditt hus kommer att förbruka. Detta är även relaterat till din driftkostnad.

För att kunna göra energiberäkningen, så krävs det även konstruktionsritningar. Då en energiberäkning ska följa Boverkets gällande regler, så är det viktigt att det görs på rätt sätt. Därför kan det vara bra att ta hjälp med detta!

Få hjälp med allt som rör ditt bygglov

Om du ska bygga nytt och göra en bygglovsansökan, så är det ju en hel del olika dokument och ritningar som ska skickas med. Det kan vara svårt att få till detta på egen hand. Hos Bygglovsbyrå kan du få hjälp med allt som rör bygglovet och ansökan av den. De kan göra olika ritningar och beräkningar och beskrivningar för ditt bygge. Det så att du ska få det lättare att bli beviljad ett bygglov.